Nutrició i Salut

El Servei de Nutrició i Salut de personalgym es crea amb el propòsit de donar un suport integral a la salut de forma personalitzada que complementi l’activitat física i n’optimitzi els resultats en  rendiment i benestar.

L’Educació Nutricional és una disciplina de salut dins l’àmbit de la nutrició que s’ocupa de l’estudi dels hàbits nutricionals i busca corregir els desequilibris alimentaris per millorar la salut global i prevenir o tractar símptomes i patologies comunes, tant de tipus digestiu com generals.