Estudi biomecànic i Plantilles personalitzades

   Realitzem l’estudi biomecànic i de la trepitjada i fem les plantilles personalitzades d’acord a les necessitats especifiques de cada client.

   La biomecànica és una disciplina científica que estudia el moviment de l’ésser humà i les forces que influeixen en ell. A través d’aquest estudi i de la trepitjada es fan les plantilles personalitzades i així podem millorar les conductes relacionades amb la postura corporal i que poden ser la causa de fatiga, dolors o desviacions del cos.